اسباب بازی تعاملی فیجی

یادگیری با بازی

فیجی اسباب بازی تعاملی است که به وسیله ی گوشی و قطعات فیزیکی، قابلیت آموزش‌های متنوعی نظیر الفبای فارسی و انگلیسی، ریاضی، حل مساله را دارا بوده و با بازی های متنوع و جذاب خود، در کنار تفریح، بهترین تجربه‌ی آموزشی را در اوقات فراغت برای کودکان رقم می‌زند.

فیجی اسباب بازی تعاملی ست که بوسیله گوشی و قطعات فیزیکی، قابلیت آموزش‌های متنوعی نظیر الفبای فارسی و انگلیسی.

نحوه راه اندازی فیجی

-1 نصب فیجی
-2 قرار دادن موبایل
-3 قرار دادن پت
-4 شروع بازی

خرید فیجی

فیجی اسباب بازی تعاملی ست که بوسیله گوشی و قطعات فیزیکی، قابلیت آموزش‌های متنوعی نظیر الفبای فارسی و انگلیسی.

پیمایش به بالا