فیجی اسباب بازی تعاملی است که به وسیله ی گوشی و قطعات فیزیکی، قابلیت آموزش‌های متنوعی نظیر الفبای فارسی و انگلیسی، ریاضی، حل مساله را دارا بوده و با بازی های متنوع و جذاب خود، در کنار تفریح، بهترین تجربه‌ی آموزشی را در اوقات فراغت برای کودکان رقم می‌زند.

Phiji

فیجی اسباب بازی تعاملی ست که بوسیله گوشی و قطعات فیزیکی، قابلیت آموزش‌های متنوعی نظیر الفبای فارسی و انگلیسی.

نحوه راه اندازی فیجی

1- نصب فیجی
2- قرار دادن موبایل
3- قرار دادن پت
4- شروع بازی

افتخارات فیجی

پیمایش به بالا